Adaugă Administrator
Adăugare / Modificare coduri CAEN
Autorizare cod CAEN
Cesiune Părți Sociale
Cooptarea unui asociat prin majorarea capitalului social cu cesiune ulterioară
Cooptarea unui asociat prin majorarea capitalului social fără cesiune
Cooptarea unui asociat prin transferul părților sociale
Dizolvare + Lichidare voluntară a societății
Eliminare cod CAEN

Eliminare cod CAEN

450,00 lei
Înființate punct de lucru
Modificare sediu social
Prelungire mandat administrator
Radiere punct de lucru
Schimbare administrator

Se arată toate cele 15 rezultate

0