Cesiune părți sociale între asociați

Poate că la un moment dat un asociat dorește să iasă din societate și să lase părțile lui sociale celorlalți asociați. Sau să își diminueze cota deținută în societate. Aceste operațiuni se realizează prin cesiunea (transmiterea) părților sociale.

Ce acte sunt necesare?

  • Hotărârea adunării generale a asociaților (AGA) prin care se aprobă transferul părților sociale.
  • Anexa la hotărârea AGA de contor cuvinte, pentru ca Registrul Comerțului sa calculeze taxele de publicare în Monitorul Oficial (pentru fiecare pagina este o taxă de 122 RON, iar prin pagina se înțeleg 2.000 semne, inclusiv semnele de punctuație).
  • Contractul de cesiune (transfer) de părți sociale.
  • Actul constitutiv actualizat cu noile ponderi deținute de asociați.

Cât costă să ne ocupăm noi?

600 RON

  •  TVA și taxe curier incluse
  •  Pregătire, depunere, ridicare, comunicare dosar la Registrul Comerțului

Fără costuri ascunse, îți spunem ce presupune această operațiune:

  • aprox.190 RON la Registrul Comerțului (dacă Hotârărea AGA are pânâ în 2.000 de semne)
  • declarație notarială pentru îndeplinirea condițiilor de a fi asociat unic (dacă este cazul) – 60 RON

Avem nevoie de un minim de acte:

  • actul constitutiv al societăţii (copie scan);
  • certificatul de înmatriculare al societății (în original).

3 zile de la momentul depunerii dosarului complet la Registrul Comerțului.

Mulțumirea clienților este dovada că ne facem bine treaba!

Fericire
95%
Negociere
37%
Zâmbete
92%
Înjurături
5%

Am lucrat cu ei și  mai mult ca sigur că ne recomandă!

Simplu, rapid și practice. Fără cozi și timp pierdut!

0